Update: wijzigingen HR wetgeving 2019

by admin

Update: wijzigingen HR wetgeving 2019

by admin

by admin

In oktober vorig jaar presenteerde wij jullie de wetsvoorstellen van het kabinet. Er is in de tussenliggende periode veel gebeurd. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) laat echter nog even op zich wachten. Verwacht wordt dat de WAB vanaf 1 januari 2020 nieuwe spelregels introduceert voor vaste medewerkers en flexwerkers, met als doel meer balans tussen flex en vast. Er zijn al wel andere wetswijzigingen ingegaan, zoals de wijziging van de ketenregeling, compensatie voor de transitievergoeding en uitbreiding van verlof rondom een bevalling. Hieronder zetten wij de belangrijkste wijzigingen op een rij. Als je liever direct van een van onze consultants hoort hoe het zit in jouw specifieke situatie, bel dan met 010-2104446.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2019?

Geboorteverlof (voor partners): Als jouw partner na 1 januari 2019 bevalt, dan heb jij recht op betaald geboorteverlof (voorheen: kraamverlof) gedurende 1 werkweek in plaats van 2 dagen. Dit mag binnen 4 weken na de bevalling worden opgenomen.
• Adoptie- en pleegzorgverlof is verlengd naar 6 weken. Tijdens dit verlof ontvang je een uitkering van het UVW ter hoogte van het maximum dagloon. Als werkgever moet je de uitkering uiteraard wel even aanvragen.
• Het wettelijk minimumloon stijgt van € 1.594,20 naar € 1.615,80 bruto per maand van medewerkers van 22 jaar en ouder.
• Vrijwilligersvergoeding: de vergoeding voor vrijwilligers wordt verhoogd van € 150 naar € 170 per maand of maximaal € 1.700 per kalenderjaar. Hierover hoeft geen belasting/premies volksverzekeringen betaald te worden. De organisatie waarvoor de vrijwilliger werkzaam is, is over het bedrag ook geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd.
• Wijziging in schijvenstelsel loonbelasting: Iedereen moet in de eigen portemonnee gaan merken dat de economie weer goed draait. De loonbelasting over brutolonen wordt verlaagd.
Schijf 1: t/m €20.142: 36,65%
Schijf 2: van €20.143 t/m €33.994: 38,10%
Schijf 3: van €33.995 t/m €68.507: 38,10%
Schijf 4: meer dan €68.507: 51,75%
Tegelijkertijd worden algemene heffingskortingen en arbeidskortingen verhoogd, zodat er meer nettoloon resteert. Vanaf 2021 wordt dit stelsel aangepast naar een tweedschijvenstelsel met een basistarief en een toptarief.
• De 30% regeling voor buitenlandse/uitgezonden werknemers wordt verkort van 8 jaar naar 5 jaar. Er komt een overgangsregeling van 2 jaar voor medewerkers die nu al van de regeling gebruikmaken en waarbij de 8 jaar nog niet verstreken is.
• Heffingskorting buitenlandse medewerkers: niet-inwoners van Nederland komen niet meer in aanmerking voor het belastingdeel van de loonheffingskorting, maar nog wel voor het premiedeel wanneer zij in Nederland verzekerd zijn voor volksverzekeringen.
• Een tijd-voor-tijd regeling voor over- of meerwerk is alleen mogelijk als dat in de CAO is bevestigd en de medewerker hiermee instemt. De compensatie moet gebeuren vóór 1 juli van het volgende kalenderjaar. Als dat niet gebeurt, dan moeten de uren alsnog uitbetaald worden. Let hier goed op!
• Vergoeding voor affectieschade bij ongeval: Naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel, waarvoor de werkgever verantwoordelijk is, kunnen een vergoeding krijgen voor het leed die zij hierdoor ervaren. Dit geldt voor partners, kinderen, stiefkinderen en ouders. De hoogte van deze vergoeding voor affectieschade bedraagt minimaal € 12.500 en maximaal € 20.000.
• De maximale transitievergoeding bij ontslag stijgt van € 79.000 naar € 81.000 bruto.
• De AOW-leeftijd stijgt van 66 jaar naar 66 jaar en 4 maanden.
• Auto van de zaak: Als je in een elektrische auto van de zaak rijdt van meer dan € 50.000 dan ga je boven dat bedrag een standaardbijtelling van 22% betalen in plaats van 4%). Voor elektrische auto’s tot €50.000 blijft het verlaagde bijtellingspercentage van 4% (naar verwacht) nog 2 jaar gelden. Daarna is de bijtelling voor elke auto 22%.
• Zwangerschapsverklaring: Als werkgever hoef je geen zwangerschapsverklaringen van een werkneemster meer te bewaren. Dat moet de werkneemster straks zelf doen.

Er staat ons nog meer te wachten. Het pensioenakkoord hebben we in rook op zien gaan, hoe gaat dat nu verder? Eén ding staat vast, verandering is een noodzaak. De pensioenfondsen waarschuwen voor het korten op pensioenen in 2020 of 2021.

Niet alle aangekondigde wijzigingen vinden al plaats in 2019, denk aan de elektrische fiets van de zaak. Vanaf 1 januari 2020 kan worden volstaan om 7% van de nieuwwaarde van de fiets bij het inkomen op te tellen. Net als bij de auto van de zaak, betaal je dan over deze bijtelling belasting. Maar ook belangrijk om alvast te melden is de komst van de wet transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit compenseert werkgevers vanaf 1 april 2020 voor verstrekte transitievergoedingen aan werknemers van wie de dienstbetrekking is geëindigd na langdurige arbeidsongeschiktheid. De regeling kent een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. De transitievergoeding voor kleine werkgevers wordt gecompenseerd bij ontslag als gevolg van bedrijfsbeëindiging, pensionering of ziekte.

Uiteraard zullen we in de loop van het jaar nog vaker met een update komen van de wijzigingen die later op stapel staan.

Heb je naar aanleiding van de bovenstaande vragen en/of opmerkingen? Kunnen wij je ergens bij helpen? Mail ons via info@optimus-acorro.nl of bel 010-210 44 46.

Team Optimus Acorro

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Top