The Passion

by admin

The Passion

by admin

by admin

Wellicht heeft u afgelopen donderdag The Passion gekeken, een moderne manier om het verhaal van Jezus te vertellen. Het speelde dit jaar af in Amsterdam, de Bijlmer.

In de Bijlmer wonen veel mensen met verschillende religies en nationaliteiten samen. Vroeger stond de Bijlmer veelal bekend als een plaats van veel criminaliteit en duisternis, maar het stadsdeel is de laatste jaren verandert in positieve zin. The Passion heeft de positieve kant van de Bijlmer nog eens benadrukt. Een multiculturele samenleving werkt!

Mengelmoes van culturen

In 2017 bestond 22% van de Nederlandse bevolking uit mensen met een migratieachtergrond (CBS, 2018). Dit laat zien dat mensen met vele culturen in Nederland samenleven. Dit vertaalt zich ook naar de werkvloer. Het is van groot belang dat medewerkers in een multiculturele organisatie begrip voor elkaar hebben en elkaar in hun waarde laten. Hier komt goed intercultureel leiderschap bij kijken. Hoe mensen gemotiveerd worden, wat ze van anderen verwachten, hoe je hun vertrouwen kunt winnen, of welke normen en waarden zij wel of niet delen verschilt van cultuur op cultuur. Het is van belang dat een leider gedeelde normen en waarden vertaalt naar de organisatie waarbij ruimte blijft voor individuele medewerkers om hun eigen waarden na te streven. Een te normerende cultuur kan namelijk uit te hand lopen. Belangrijk is hier om miscommunicaties en conflicten op de werkvloer te voorkomen; ontwikkel culturele sensitiviteit en accepteer culturele verschillen!

Belang van elkaar leren kennen

Het is belangrijk dat wij niet in hokjes gaan denken. Wij kunnen toch juist veel van mensen met een andere culturele achtergrond leren? Andere mensen beschikken vaak over kennis en vaardigheden die jij niet hebt. Twee mensen weten immers meer dan één. Wat maakt het dan uit of iemand een andere cultuur aanhangt? Een multicultureel team kan juist voor veel nieuwe inzichten zorgen. Ook belangrijk is openheid en welwillendheid om elkaar te begrijpen en anderen te leren waarderen. Is dat ook niet de boodschap van The Passion? Dat je iedereen in zijn of haar waarde moet laten? Ongeacht de afkomst, iedereen is waardevol.

Pasen

Pasen staat voor veel mensen in het teken van familiebezoeken, leuke uitjes en heerlijke brunches. Er zijn ook mensen die Pasen in het teken van hun geloofsovertuiging vieren, zoals in The Passion. Eén ding is zeker, iedereen viert het feest op een andere manier. Belangrijk is dat wij elkaar in onze waarde laten.

Heeft de paashaas al eieren in uw tuin verstopt? Wij wensen u fijne dagen!

Team Optimus-Acorro
info@optimus-acorro.nl 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Top