Hoe te komen tot de perfect bewegwijzerde employee journey

Golden circle

Hoe te komen tot de perfect bewegwijzerde employee journey

Golden circle

by admin

Omdat wij heilig geloven dat ieder mens geboren is met talenten en wij die niet ongebruikt willen laten!

Ons motto is “Performance. By People”. Een organisatie ontwikkelt geen omzet: een product of dienst verkoopt niet zichzelf.  Het zijn de medewerkers die dit doen!

Bedrijven besteden veel tijd aan het definiëren van een perfecte “customer journey” -de weg die de prospect aflegt naar het beslissen van een aankoop. Langs die weg ontstaat er in vrijwel alle gevallen interactie met een medewerker van het bedrijf. Dit kan bewuste en fysieke interactie zijn, zoals de verkoper die de prospect te woord staat. Maar het kan ook onbewust of virtueel zijn, zoals de medewerker die achter de schermen de website actueel houdt. Die medewerker heeft een cruciale rol in het beslissingstraject. Toch wordt de “employee journey” – de groei die een medewerker tijdens het dienstverband doormaakt om de prospect optimaal en positief voor de organisatie te laten kiezen – niet of nauwelijks gedefinieerd. Medewerkers verdienen op zijn minst

Wij geloven niet in one size fits all

De wereld waarin wij werken verandert snel en we krijgen te maken met verschillende generaties met andere waarden, normen en overtuigingen. En die generaties volgen elkaar steeds sneller op. Bedrijven die serieus aan de slag gaan met het bepalen van de employee journey zullen daarom sterk moeten differentiëren. Wij geloven niet in one size fits all. Standaardisatie bevordert efficiency, maar (juist) differentiëren is een MUST in het behouden en vergroten van effectiviteit.

Wij willen jouw gids zijn, en niet een consultant, om te komen tot de perfect bewegwijzerde employee journey. Een gids die helpt om een unieke medewerker ervaring neer te zetten voor jouw organisatie. Zodat talenten voor jouw organisatie willen werken, prestaties verbeteren, verzuim en verloop verlagen en omzet en winst verhogen. Het is bewezen dat bedrijven met een hoog commitment/engagement 147% winstgevender zijn! Medewerkers in die bedrijven worden in staat gesteld het beste uit zichzelf te halen en te innoveren, de beste performance neer te zetten en een optimaal rendement te realiseren.

We willen samen met jou de wegwijzers bepalen en wij hebben ons werk goed gedaan als je ons heel snel niet meer nodig hebt.

Door maatwerk en onze tomeloze inzet aan te bieden

Als gids/navigator ondersteunen wij in het bereiken van een unieke employee journey en hoe die te blijven actualiseren. Dit is maatwerk waarbij ons uitgangspunt is: wat goed is moet goed blijven, wat beter kan wordt beter. Hiertoe zetten wij de experts in die passen bij de cultuur van jouw organisatie en die gevoel hebben bij de groeifase waarin jouw organisatie zich bevindt. Voor onszelf geldt ook: one size does not fit all. Om die reden zetten wij gidsen met verschillende expertise en achtergronden bij elkaar om de juiste medewerkerservaring vorm te geven. Gidsen die goede research doen om jouw organisatie te doorgronden; Gidsen die veel van de wereld hebben gezien en hun expertise en creativiteit inzetten in het oplossen van allerhande personeels- en verandervraagstukken

We bieden concreet resultaat op ondernemingsvisie, -structuur en toewijding van medewerkers (of commitment?)

Wij ondersteunen jou bij het bepalen en implementeren van drie zaken:  Een duidelijke visie, een juiste structuur met processen en het creëren van toewijding bij de medewerkers door inzet van goed werkende instrumenten. Of het nu gaat om het in de markt zetten als werkgever of om een goede en betaalbare pensioenregeling, van indiensttreding tot aan uitdiensttreding. Wij ondersteunen met concrete uitwerkingen in alle onderliggende (HR) processen en instrumenten: concreet resultaat!

Maar daarmee zijn we er niet. Ambitie staat bij ons hoog in het vaandel, met elkaar ergens naartoe werken. Door een stimulerende omgeving te creëren waarin (acceptabele) fouten mogen worden gemaakt zolang ervan wordt geleerd, steun wordt geboden met behulp van coachend leidinggeven en zinvolle teameffectiviteitstrajecten. Dit alles met als doel: optimale performance van medewerkers en daarmee optimaal succes en rendement van de organisatie!

Top